Bijzondere voorwaarden

Al onze activiteiten en transacties zijn onderworpen aan de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden 2005, de Algemene Logistieke Voorwaarden 2015, het verdrag betreffende de overeenkomst voor het internationaal vervoer van goederen over de weg CMR en de ABAS-KVBG algemene voorwaarden voor de goederenbehandeling en aanverwante activiteiten aan de Haven van Antwerpen.

Deze teksten worden u op eenvoudig verzoek toegestuurd.

Algemene Belgische Expeditievoorwaarden

Algemene Logistieke Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten aan de Haven van Antwerpen

Algemene voorwaarden wegvervoer

Elke betwisting is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het district Antwerpen.

Al onze facturen zijn volledig betaalbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal op elke factuur automatisch en van rechtswege een rente van 7% per jaar geheven worden vanaf de datum van uitgifte. Bovendien zal het factuurbedrag automatisch en van rechtswege met 10 % worden verhoogd als conventionele schadevergoeding en forfaitair bedrag.

Search